Главная страница
Контакты

    Главная страница


Жизнь и творчество Номана Челебиджихана (Номан Челебиджиханнынъ омюр ве яратыджылыкъ ёлу)
Дата12.04.2017
Размер4 Kb.

Жизнь и творчество Номана Челебиджихана (Номан Челебиджиханнынъ омюр ве яратыджылыкъ ёлу)


Джанкой районынъ мемуриети тасиль, яшлыкъ ве спорт идареси Муниципаль умумтас...
Номан Челебиджихан (1885 - 1918)
Номан Челебиджихан Джанкой дживарларындаки Сонакъ коюнде 1885 сенеси дюньягъа...
Кой мектебинде, сонъра Акъчора ве Зынджырлы медреселеринде тасиль алды. Медре...
О озюнинъ ильки шиирлерини Тюркиеде окъугъан йыллары нешир этип башлады. 1911...
1912 сенеси тасилини битирген Челебиджихан Къырымгъа къайтып келе.Бир къач ва...
1917 сенеси Къырым Мусульман Иджра Комитетининъ реиси сайлана.Къырымтатар хал...
Онынъ «Ант эткенмен» шиири къырымтатар халкъынынъ гимнине чевирильди ве бугун...
1918 сенеси февраль 23 куню большевиклер тарафындан кийик- джесине къатиль эт...
Чобан Къызы» (1912), «Бастырыкъ» (1913), «Татарлар юрду» (1914), «Ёлджу гъари...
Номан Челебиджихан халкънынъ хатырасында эбедий яшайджакъ!