Главная страница
Контакты

    Главная страница


Особливості організації служби експлуатації номерного фонду готельного підприємства в сучасних умовах
Дата03.04.2017
Размер7.97 Kb.

Особливості організації служби експлуатації номерного фонду готельного підприємства в сучасних умовах


· дослідити діяльність служби експлуатації номерного фонду готелю “Супутник”.

Таким чином, саме від того, як організована робота служби, залежить думка клієнта і те, як він буде ставитись до цього готелю в майбутньому, і чи стане він постійним клієнтом цього готелю.

номерний готель покоївка персонал

Список використаної літератури

1. Байлик С.И. Гостинничное хазяйство. Организация, управление, обслуживание. - Киев, 2001.

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостинниц и ресторанов. М: Новое знание, 2001.

3. Классификационные требования к отелям: Проект // Гостинничный и ресторанный бизнес. - 2002. - №7.

4. Круль Г.Я. Основи готельної справи. - 2011.

5. Мальська М.П., Пандяк І.Г., Занько Ю.С. Організація готельного обслуговування: Підручник. - 2011.

6. Москалева И. В ногу со временем: [Успешными могут быть только те гостинныци, которые обеспечивают своим постояльцам удобство и уют, где о них заботятся, как о родных] / И. Москалева // Отель. - 2003. - №2.

7. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес. Теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

8. Путецейло П.Р. Економіка і організація готельного підприємництва: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2007.

9. Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних комплексах: Посіб. / За ред. І. М. Мініч. - К.: КУТЕП, 2004.

10. Юдина И. Секреты службы “румсервиса”, или Как воспитать прфессиональный гостинничный персонал/ И. Юдина // Гостинница и ресторан. - 2003. - № 3.

Додаток А

“Табель обліку робочого часу”

П. І. Б.

Посада

Відроблено годдин

Всього днів

Категорія

Вид оплати

Код витрат

Табельний номер

Час

Сума

Розряд, оклад

Тарифна ставка

1

31

явок

неявок

святкових

Додаток Б

“Акт про псування майна готелю”

Акт № ______

про псування майна готелю

«____» ____________ 200__ р.

Виявлено наступне гр. ________________________________________

(ПІБ особи, яка заподіяла шкоду майну готелю)

_____________________________________________________________

Усього на суму _______________________________________________

(прописом)

Підписи працівників готелю:

______________________________ _______________

(посада, ПІБ) (підпис)

_________________________________ ________________

(посада, ПІБ) (підпис)

__________________________________ __________

(посада, ПІБ) (підпис)

Гроші за пошкоджене майно прийняв:

______________________________ ___________________

(посада, ПІБ) (підпис)

Зіпсовані речі отримані:

__________________________________ ______________

(ПІБ особи, яка заподіяла шкоду майну готелю) (підпис)

Додаток В

”Звіт покоївки”

Дата

Поверх

Відділення

Час

Підпис

Номер кімнати

Число гостей

Код

Номер кімнати

Число гостей

Код

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12