Главная страница
Контакты

    Главная страница


Профорієнтаційна робота на уроках інформатики

Скачать 44.95 Kb.Скачать 44.95 Kb.
Дата05.04.2017
Размер44.95 Kb.

Профорієнтаційна робота на уроках інформатики


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ТВОРЧА РОБОТА
«
Профорієнтаційна робота на уроках інформатики як один із компонентів активізації пізнавальної творчої діяльності учнів»Виконала:

Пісоцька Вікторія Вікторівна,
вчитель інформатики КЗ «Комишуваська ЗОШ І – ІІІ ступенів»

Життя - це ряд зусиль. Ми бачимо мету,
але не завжди бачимо дорогу.
В. Шкловський.


Вступ. Згідно «Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» затверджених Законом України від 9 січня 2007 року, № 537-v, однією з основних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості.

Головною умовою успішної реалізації Основних засад є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві.

В умовах становлення української держави формуванню професійного інтересу належить пріоритетна роль. Про це свідчать державні документи: Закон „Про професійно-технічну  освіту”, „Положення про профорієнтацію молоді, яка навчається” (Наказ Міністерства освіти України від 3 липня 1995р.), „Положення про класного керівника навчального закладу  системи загальної середньої освіти(Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 №434) тощо.

У кожній школі є діти, які мріють набути професії, пов’язані з комп’ютерами. Досить часто бажання  працювати на  комп’ютері  не поєднані з чітким баченням професії.

Комп’ютеризація суспільства призвела до того, що поряд з системним програмуванням необхідні  послуги фахівців, які  мають захистити комп’ютери від вірусів, адмініструвати роботу ПК, обслуговувати комп’ютерні мережі тощо. Тому, одним з основних завдань вчителя я вбачаю є профорієнтація на уроках інформатики, а саме ознайомлення учнів з професіями, пов’язаними з комп’ютером, надання якомога більше інформації про ці професії і про навчальні заклади, що готують даних фахівців.

Основна частина. Профорієнтацйна робота – це робота з учнями щодо озброєння підлітків визначеною сукупністю знань про соціально-економічні і психофізіологічні особливості різних професій, умов правильного вибору однієї з них, інформації про канали працевлаштування, вимог до прийому на роботу і т.д. Це напрям роботи, в якому систематизуються відомості про зміст та перспективи сучасних професій, форми й умови оволодіння різними спеціальностями, стан та потреби ринку праці.

У педагогічних дослідженнях розглядається формування інтересу до вибору професії через комплекс компонентів. Так за дослідженням М.Левітова,  ці компоненти поєднано в три групи:

 1. мотиваційні компоненти, в яких відбивається оцінка професії, її суспільна значущість;

 1. компоненти підготовки до трудової діяльності  знання, вміння, навички;

 1. індивідуально-психологічні особливості мислення.

Мотиваційний компонент визначається моральними якостями та функціональними властивостями особистості, а також характером трудової діяльності, готовність до якої формується. Мотиваційний компонент має складну динамічну структуру, складові частини якої певним чином супідрядні, взаємозалежні та взаємообумовлені.  До складу мотиваційного компоненту, що відбиває зміни в потребово-мотиваційній сфері особистості, входять відповідні потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, інтереси,  прихильності та установки.

Головне місце в структурі мотиваційного компоненту посідають мотиви навчально-виховної діяльності, оскільки всі інші складові виконують спонукальну функцію, що активізує цю діяльність, а мотиви інтегрують їх прояв. 

До професійного компоненту входять знання про професії даної галузі; спеціальні знання, вміння, навички; досвід трудової діяльності, набутий у процесі трудової підготовки.

До психологічного компоненту включено індивідуально-психологічні, психічні та характерологічні особливості особистості, які виступають  передумовами успішного оволодіння обраним видом трудової діяльності.

Профорієнтаційну роботу можна починати проводити у 9 класі. Вважаю, що звернутися до такої роботи можна вивчаючи пошукові системи Інтернету. Для цього формулюється ціль дослідження, його мета і напрямки. Першим етапом дослідження є збір інформації. Наприклад, роботу можна назвати "Дослідження ринку праці" на предмет вивчення таких питань:

 1. В яких професіях є найбільша потреба?

 2. Рейтинг професій.

 3. Вимоги до професійних навичок.

 4. Відбір професій, де використовується комп’ютер.

Другим етапом є обробка інформації, її аналіз. Робота проводиться в групах. Обговорення учнів треба зорієнтувати на класифікацію комп’ютерних спеціальностей:

1) ІТ – технології

2) USER- технології

Професії безпосередньо пов’язані з комп’ютерами

Використання комп’ютерних та інформаційних технологій для професійних цілей

Програмісти, спеціалісти з мов програмування, системне адміністрування, підтримка програмного і технічного забезпечення

Спеціалісти, продуктивність і результат роботи яких безпосередньо залежить від вмілого використання спеціалізованого програмного забезпечення.

Розглянемо основні  комп’ютерні спеціальності і  матеріал, який викладається в школі на уроках інформатики, що надає первинні поняття і навички для даної спеціальності.

Для професій розділу ІТ – технології  в навчальному курсі вивчаються мови програмування: Pascal, Basic; об’єктне програмування на Delphi ; використання мови HTML для створення сайтів; будова ПК, математична логіка, огляд операційних систем, системні програми, комп’ютерні мережі.

Слід звернути увагу учнів на такі професії розділу ІТ-технологій:

Комп’ютерний системний аналітик

Проводить дослідження в комп’ютерній індустрії, розробляє і використовує нові принципи використання комп’ютерів, аналізує комп’ютерні системи має більш високий рівень теоретичної  підготовки, представляючи нові ідеї для створення сучасних технологій.

Системотехнік

Виконання робіт на розробку, впровадження та підтримання автоматизованих систем обробки інформації і керування на її основі математично – економічними знаннями сучасними засобами масової інформації, телекомунікаціями та комп’ютерними технологіями.

Інженер автоматизованих систем

Виконує інженерно технічні та проектні роботи на створення, функціонування та вдосконалення автоматизованих систем. Розвиває, вдосконалює засоби програмного забезпечення, пакети прикладних програм, створює базу даних та знань, обстеження об’єктів автоматизації та управління.

Аналізує статус, надійність та ефективність існуючих автоматизованих систем.

 

Базовики

Розробляють програми пошуку інформації в мережі спеціалізованих баз даних в різних країнах, на різних континентах

Трансляторщик –спеціаліст по системам програмувания

Професійний багаж системного програміста включає мови програмування, транслятори, методи збірки програм з готових частин, програми відладки на мовах високого рівня, бібліотеки готових заготовок

Операціонщик –

Розробник операційної системи

Мережники

Розробники програм мережної взаємодії, розробляють спеціальні програми для організації роботи у групі програмістів, є фахівцями  віртуальної реальності, веб-програмування

Машина графіка

Спеціалісти по створенню віртуальної реальності , створюють програми-тренажери, імітатори, які дозволяють людині взаємодіяти з уявним світом віртуальної реальності.

Веб-програміст

Створює проекти веб-сайтів, налагоджує функціонування сайту. Спеціаліст повинен знати HTML, JAVA, JAVAScript, PHP, CGI, Perl

ІТ –менеджер або менеджера з інформаційних технологій

Організовує роботу підприємства по систематизації інформації та її адаптації до швидкого впровадження, несе відповідальність за безперебійну роботу всіх інформаційних систем компанії

Оператор ПК

Встановлює або обробляє відомості на комп’ютері: сортування матеріалу виконання математичних обчислень, створення таблиць, резюме…

Системний інтегратор

Спеціаліст, який володіє комп’ютерними, телекомунікаційними, ауді, відео  технологіями і взаємозв’язком між ними,  створює комплекс систем освітлення,  телефонні та комп’ютерні мережі

Системний адміністратор

Відповідальність за експлуатацію та утримання парку комп’ютерів в організації. 

Захист даних

Виконання робіт по комплексному захисту інформації від випадкового і навмисного проникнення, керує коректністю передачі даних в промисловості.

Спеціаліст для ремонту і обслуговування комп’ютера

Відповідає за ремонт, технічне обслуговування, модернізацію, інтегровану діагностику комп’ютерної системи і периферійного обладнання. 


Для професій розділу User – технології в навчальному курсі вивчаються програми роботи з текстовими документами, робота з таблицями, СУБД та інші. Звернути увагу учнів слід на більш доступні професії User – технології, офісна діяльність:

Секретар

Є помічником голови адміністративних справ будь-якої організації

Референт

Технічний радник,  помічник директора в роботі  з масами; збирає і обробляє інформацію та представляє її в скороченому вигляді, готує  доповідь від імені адміністрації

Клерк

Отримує,  реєструє і передає документи, працює з архівами, готує документи до підпису …

Друкарка-

Бере участь в обробці великої кількості даних та інформації, відповідає за швидке і якісне виконання роботи

Офіс-менеджер

Організовує роботу Office, приймає відвідувачів, здійснює управління персоналом,  та адміністративні функції

Менеджер

Організовує та координує, оцінює і сприяє роботі  співробітників нижнього рівня організації

Бухгалтер

Виконує облік основних засобів, інвентаризацію, витрат, продаж, розрахунків з постачальниками та клієнтами.

Експерт, консультант

Надає поради, рекомендації, тому повинен бути  високим експертом  знань з виробництва, юриспруденції, економіки, торгівлі тощо. 


За даними служби зайнятості, до 70% вакансій вимагають від потенціальних працівників знань персонального комп'ютера та навичок роботи з прикладними програмами.

Результати пошукової роботи в Інтернеті оформлюються в "Банк даних комп’ютерних професій та попит на них".

Для визначення індивідуальних особливостей учнів, здібностей до якогось виду професії треба проводити різного виду тестування, включаючи і комп’ютерне. Наприклад,

 1. Діагностика професійних уподобань.

 2. Опитувальник професійної спрямованості Д. Голанда.

 3. Опитувальник виявлення структури темпераменту.

 4. Методика виявлення та оцінки структури інтелекту (ТІП).

 5. Методика виявлення адміністративних здібностей.

 6. Тест на визначення схильності до підприємницької діяльності.

Результати тестування допомагають учням самовизначитися у майбутньому професійному напрямку. Завдяки цій роботі учні дізнаються про рівень свого інтелекту, характер і здібності, а особливо про те, як використати власні індивідуальні можливості при виборі професії.

Тестування я проводжу не як окремий вид діяльності, а формую з нього вправу на закріплення матеріалу при вивчення якоїсь теми.

Наведу приклад тесту "Якщо не хочете помилитися з вибором професії і знайти своє місце в сучасному світі", який я використовувала при вивченні табличного редактора Excel.

Інструкція: (Завдання набрано в Excel, щоб застосувати операцію обчислення автосуми).

Прочитайте дані твердження. Якщо ви згодні із ними, то перед цифрою в таблиці поставте «+», якщо ні – зазначте перед цифрою «-». Якщо сумніваєтесь, видаліть цифру.


Твердження для самооцінки

1. Природа

2. Техніка

3. Знак

4. Мистецтво

5. Людина

1. Легко знайомлюся з людьми

 

 

 

 

1

2. Охоче й довго можу щось майструвати

 

1

 

 

 

3. Люблю ходити в музеї, театри, на виставки

 

 

 

1

 

4. Охоче й постійно доглядаю за рослинами, тваринами

1

 

 

 

 

5. Охоче й довго можу що-небудь обчислювати, креслити

 

 

1

 

 

6. Із задоволенням спілкуюся з однолітками чи малюками

 

 

 

 

1

7. Із задоволенням доглядаю за рослинами і тваринами

1

 

 

 

 

8. Зазвичай роблю мало помилок у письмових роботах

 

 

1

 

 

9. Мої вироби зазвичай викликають інтерес у товаришів, старших

 

2

 

 

 

10. Люди вважають, що в мене є художні здібності

 

 

 

2

 

11. Охоче читаю про рослини, тварин

1

 

 

 

 

12. Беру участь у виставах, концертах

 

 

 

1

 

13. Охоче читаю про будову механізмів, приладів, машин

 

1 

 

  

14. Тривалий час можу розв’язувати головоломки,задачі, ребуси

 

 


2


 

  

15. Легко залагоджую суперечки між людьми

 

  

 

16. Вважаю, що вмію працювати з технікою

 

2

 

 

  

17. Людям подобається моя художня творчість

 

 

 

2

  

18. Я здатен працювати з рослинами–тваринами

2

 

 

 

  

19. Я можу зрозуміло викладати свої думки в письмовій формі

 

 

2

 

  

20. Я майже ніколи ні з ким не сварюся

 

 

 

 

21. Результати моєї технічноїтворчості схвалюють незнайомці

 

1

 

 

  

22. Без особливих зусиль засвоюю іноземні мови

 

 

1

   

23. Мені часто доводиться допомагати навіть незнайомим людям

 

 

 

 

24. Довго можу займатися музикою, малюванням, читати книжки тощо

 

 

 

1

  

25. Можу впливати на розвиток рослин і тварин

2

 

 

 

  

26. Люблю з’ясовувати будовумеханізмів, приладів

 

1

 

 

  

27. Мені зазвичай вдається схилити людей до своєї думки

 

 

 

 

28. Охоче спостерігаю за рослинами або тваринами

1

 

 

 

  

29. Залюбки читаю науково-популярну, критичну літературу, публіцистику

 

 

1

 

  

30. Намагаюся зрозумітисекрети майстерності й випробовую свої сили вживописі, музиці тощо

 

 

 

1

  

Результати

 

 

 

 

  

 За кожним стовпчиком підрахуйте алгебраїчну, тобто з урахуванням знаків, суму. Запишіть їх до рядка «Результати».

Після цього учні отримують листи з розшифровкою результатів:

"Найбільша отримана сума або суми (за кількома стовпчиками) указує на найприйнятніший для вас тип професії.

Малі або від’ємні суми вказують на типи професій, яких вам треба уникати при виборі. Максимальне число балів у кожному стовпчику — «8». Відповідно до даної класифікації світ сучасних професій можна розділити на 5 основних типів: 1 — «Людина – природа» — усі професії, пов’язані з рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством. 2 — «Людина – техніка» — усі технічні професії. 3 — «Людина — знакова система» — усі професії, пов'язані з підрахунками, цифровими й літерними знаками, , включаючи професії пов’язані з комп’ютером. 4 — «Людина — художній образ» — усі творчі спеціальності. 5 — «Людина – людина»  усі професії, пов’язані з обслуговуванням людей, зі спілкуванням".

Приклад завдання на складання алгоритму та блок-схеми (базова структура – алгоритм з розгалуженням):

Картка-Тест.

Дайте відповіді на запитання:

1. Новорічна ніч для тебе – кращий час, щоб: а) виспатися; б) подивитися телевізор разом з родиною; в) виявитися в дружньому колі.

2. Яким з трьох подарунків ти зрадів би найбільше: а) вудка, набір для вишивання; б) ковзани або лижі; в) турпутівка, квиток на цікаву виставу.

3. Відправлятися у подорож найкраще: а) поодинці; б) з родиною або друзями; в) з незнайомою групою, щоб була можливість знайти нових друзів.

4. Якби ти виявився на самоті на острові чи у лісі, то: а) відчув би повну свободу; б) зайнявся б пошуком виходу або якою-небедь справою; в) відчув би тугу, неприкаяність, страх.

5. У свій вільний час ти любиш: а) мріяти, читати, відвідувати бібліотеку, прогулянки на природі; б) малювати, займатися спортом, музикою, шиттям, в’язанням, дивитися телевізор; в) займатися спортом, танцями, співати, брати участь у спектаклях і концертах, подорожувати з друзями, ходити компанією у кіно…

Підрахуйте кількість набраних балів, якщо відповіді а) оцінюються 1 балом, відповіді б) – 2 балами, в) – 3 балами.

Ключ до тесту:

5 – 8 балів: радимо подумати про професію, де вам не прийдеться спілкуватися з великою кількістю людей (продавець, учитель, журналіст чи психолог у цьому випадку не підходять вам). Зате дослідницька діяльність, робота в господарстві, лісництві, спеціальність програміста, бухгалтера, оператора ПК, слюсаря чи токаря цілком прийнятні для вас, оскільки ваші відповіді показують, що ви цінуєте тишу, не любите гучних, незнайомих компаній.

8 – 12 балів. Ви відноситесь до людей, які прекрасно себе почувають і на самоті, і в компанії. Ви не боїтесь нових знайомств і спокійно обходитесь без спілкування тривалий час. Вибір професії тут практично необмежений.

12 – 15 балів. Знову задумайтесь над вибором: чи треба вам людині товариській, яка легко вступає в контакт відмовлятися від можливості мати таку цікаву професію як менеджер, агент по рекламі, комерційний директор, продавець, дилер, учитель, тренер? У вас великий потенціал енергії, якого вистачить для роботи з великою аудиторією.

Виконання тесту подати у вигляді блок-схеми і словесною формою алгоритма.

В своїй роботі я використовую також різні форми підготовки до трудової діяльності, учні мають можливість відпрацьовати уміння і навички різних професій. Часто звертаюсь до використання ділових ігор. Наприклад, при вивченні програм опрацювання текстів у 10 класі проводжу ділову гру "Знайди собі роботу". До цієї гри учні отримують домашнє завдання: знайти в літературі, в інтернеті чи проконсультувати у вчителя української мови, що таке резюме і як його скласти. На уроці учні розділяються на групи: менеджери з управління персоналом якоїсь фірми та ті, хто шукає вакансії. Завдання перших дати оголошення про потреби у вакансіях фірми, провести роботу з претендентами і дати їм відповіді, завдання інших скласти своє резюме і надіслати поштою на фірму. Дана робота проводиться в локальній мережі, з використання послуг електронної пошти.

Інший приклад, при вивченні теми «Малювання у текстовому редакторі», я проводила урок-гру «Реклама – двигун торгівлі». На початку уроку я підкреслюю актуальність діяльності людей, які створюють рекламу товарів споживання і роль реклами в нашому житті. Потім коротко пояснюю суть процесу створення реклами та наводжу приклади використання наявних у нас засобів для створення цікавої картинки. Учням потрібно виявити свої творчі здібності у підборі матеріалів, особливо у написанні влучних слоганів та художнього поєднання всіх матеріалів. Учні розбиваються на групи, в кожну з яких входять редактор, художники, літературні редактори. Завдання створити рекламу продукції фірми «Оліс», що виготовляє алюмінієвий посуд. Ця фірма знаходиться на території нашого селища, отже ця робота цікава учням. Переможе краща реклама, тому для дітей є стимул зробити роботу якнайцікавіше, щоб вона сподобалась умовному роботодавцю. Уроки з подібними схемами я проводжу при вивченні теми «Текстовий редактор» (гра «Видавництво»), під час вивчення табличного редактору (урок «Товарознавці» та «Кращий бізнес-проект» - ці проекти цінні тим, що в них використовуються математичні формули і розрахунки в задачах економічного змісту).

Різноманітні ігри можна проводити при вивчення тем електронні таблиці та СУБД. В таких іграх учні набувають навички бухгалтера, економіста, менеджерів по торгівлі, операторів ПК, менеджерів по кадрам та інших спеціальностей. Також є цікавими для учнів є різні види роботи при вивченні мови розмітки HTML та інших для того, щоб відчути себе веб-програмістом.

Багато творчих проектів пов’язані з роботою з мультимедіа, тому є можливість познайомитися з працею кліпмейкера, аудіо та відео оператора.

Використовуючи години, відведені на навчально-виробничу практику, учні розробляють проект "Моя професія". Він полягає у представленні будь-якої професії (на вибір учня). Представлення повинно обов’язково містити короткий опис професії, її плюси і мінуси, місце в рейтингу найбільш потрібних в Україні, де можна здобути дану професію і знання яких шкільних дисциплін потрібні у першу чергу.

Таким чином, на уроках інформатики можна ненав’язливо знайомити учнів з різними професіями, виявити їх зацікавлення до певних видів професійної діяльності. Інтерес до професії не треба ототожнювати з профорієнтацією. Але формування інтересу до професії - це компонент профорієнтаційної роботи.

Висновки. Вибір майбутньої професії - це серйозний крок, який випускники роблять на підставі інформації, отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з профілюючих предметів та власних природних здібностей. Вступ до вищого навчального закладу є для них важливим життєвим проектом, над яким майбутні абітурієнти працюють разом з вчителями та батьками.

Звертаю увагу на три напрямки формування у старшокласників інтересу до професії:

 • ознайомлення з характером та особливостями різних професій і спеціальностей. Це можливо здійснити тільки в процесі навчання, коли учні знайомляться з різними видами праці.

 • практичне спрямування старшокласників на вибір професії, коли учні особисто переконуються в правильності свого вибору.

 • створення умов для оволодіння задатками  трудових спеціальностей допомагає старшокласникам оволодіти практичними вміннями та навичками в тій або іншій галузі, дозволяє учням виявити свої творчі здібності.

Література

 1. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. - Х.: Скорпіон, 2000.

 2. Гадяцький М.В., Хлєбнікова Т.В. Організація навчального процесу в сучасній школі. Харків. Ранок. Веста, 2003.

 3. Гришина Т.В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи. Харків. Вид.група. Основа, 2003.

 4. Сіткар В.І. Психологічний практикум для школярів. – Тернопіль, 2003 р.

 5. Полякова Г.О. Бібліотека психолога. – Київ, 2005 р.

 6. Порадник служби зайнятості старшокласнику. – Запоріжжя, 2012р.

16 • Основна частина.