Главная страница
Контакты

    Главная страница


Выступление на республиканском семинаре с мастер-классом Хурен-оол Ю.Б.
Дата12.04.2017
Размер3.24 Kb.

Выступление на республиканском семинаре с мастер-классом Хурен-оол Ю.Б.


Улустуң аас чогаалы. Өпей ыры. Ээрбек ортумак школазының эге класс башкызы:...
Сорулгазы: Тыва улустуң ɵпей ырыларын дамчыштыр ɵɵреникчилерниң национал чорг...
Чорудуу I. Организастыг кезээ. - Алдын хунум! - Ак-кок дээрим! - Авыралдыг а...
Аас чогаалы Өпей ыры Тывызыктар Улегер домактар Тоолдар Дурген чугаалар Узун...
Өпей ырын ие кижи, чаш уруун чайгап оргаш, тɵлүнге ынаан илередип ырлаар, ɵɵр...
Өпей, ɵпей оой Өпей сарыым ээй, Өру кɵрем оой, Айнын чырыын ээй Оон артык оо...
Болуктерге ажыл. Тыва, орус чоннуң ɵпей ырыларын күүседир.
Авайымнын, оой-оой, Опей ырын, оой-оой, Тааланчыын, оой-оой, Дыннааалыынар, о...
Башкы туннелди кылып Деспил-оол Санчынын «Тыва кавай, опей ыры, тыва ава» деп...